Thursday, July 3, 2008

sugeng kundhor

nadyan kathah angsale mbucal wekdal
ananging takseh wonten dipun ajeng- ajeng
sejatosipun sinten ke mawon sampun mangertos
bilih enjang sekedap maleh dugi

angrawuhi wilujeng
sihat ruhani lan badan
atur kulo nuwun
tangkleth warta

kulo wangsul mboten dangu
sak dermo leren ngombe
lan bibinahu...
mugi angsal manfaat, lan
berkahe sang hyang widhi...

The Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu sem ultrices, porttitor mi eu, euismod ante. Maecenas vitae velit dignissim velit rutrum gravida sit amet eget risus. Donec sit amet mollis nisi, nec commodo est.

2 comments:

baronssn said...

saestu kulo nggugu lan nggumun !

Streaming said...

@baronssn nggumun saliro...kwkwkw